ES projektai

UAB „Premeta“ skaitmeninimo technologijų gamybos procesuose diegimas
Projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0087

 

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT

Projekto tikslas –įgyvendinti kompleksines priemones apimančias esamų įrenginių skaitmeninimą, terminalinių darbo stočių įrengimą, esamos verslo valdymo sistemos optimizaciją, įdiegti operatyvią verslo valdymo sistemą bei įmonės gamybinį procesą visiškai išpildančius, šiuo metu trūkstamus, automatizuotus įrenginius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.

Projekto vykdytojas- UAB Premeta

Finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo.

 


 

 

ES PROJEKTAI UAB „Ajeras”

03.3.2-LVPA-K-832-04-0005 UAB Ajeras neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines inovacijas

03.3.2-LVPA-K-837-03-0055 UAB Ajeras technologinių ekoinovacijų diegimas

UAB Ajeras atsinaujinančių energijos įrenginių diegimas Nr. 04.2.1-LVPA-K–04-0066